CanoCar na akci „Roztoč to“

30. 09. 2021

Historicky poprvé se na náměstí Svobody uskuteční akce Roztoč to! Organizátoři z ParaCENTRA Fenix si pod záštitou Odboru zdraví MMB připravili na 30. září interaktivní program, který je zaměřen na osvětu v souvislosti s poraněním páteře a životem na vozíku. 

Kromě doprovodného programu se na Roztoč to! hlavně seznámíte s lidmi na vozíku, kteří za sebou mají poškození míchy. Ta jsou způsobena nejčastěji zraněním. Jaké typy zranění to jsou a také jak jim předcházet, se dozvíte už na začátku akce.  

Přímo s lidmi na vozíku po úrazu si budete moci promluvit v několika blocích během celého dne. Dozvíte se více o jejich zkušenostech a hlavně o překážkách, se kterými se musí při pohybu městem denně potýkat. Informace můžete získat také od odborných pracovníků ParaCENTRA Fenix, na akci budou například ergoterapeuti. Doprovodný program nabídne zážitkovou překážkovou dráhu na vozíku. Připravený bude také automobil s ručním řízením od CanoCar.

Akce se koná na náměstí Svobody 30. září od 10 do 18 h.