Posledním lednovým dnem končí tradiční nalepovací dálniční známky. Česká republika se tak připojuje k dalším zemím, jež mají dálniční známky elektronické. Pokud jste držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, platí pro Vás stejné podmínky jako doposud, a tedy vozidlo, kterým budete přepravován/a, bude osvobozeno automaticky. Není tedy nutné podávat oznámení o osvobození, podmínkou ovšem je, že musíte být vozidlem přepravován/a.

Vozidla registrovaná v ČR osvobozená automaticky:

  • Vozidla na elektrickou energii, vodík nebo hybridní pohon (hodnota emisí CO2 do 50 g/km), pokud má vozidlo přidělenou speciální SPZ (začíná písmeny EL).
  • Vozidla přepravující držitele českého průkazu ZTP nebo ZTP/P. V případě silniční kontroly musí být držitel průkazů ZTP nebo ZTP/P ve vozidle přítomen, jinak se na vozidlo osvobození nevztahuje. Při silniční kontrole bude stačit předložit příslušný průkaz. Pro občany s průkazy vydanými mimo Českou republiku platí povinnost uhradit elektronickou dálniční známku.
  • Vozidla sloužící k přepravě nezaopatřených dětí, které jsou léčeny pro onemocnění zhoubným nádorem nebo hemoblastózou. V případě silniční kontroly stačí předložit lékařskou zprávu nebo jiné osvědčení od lékařského zařízení.
  • Historická vozidla s přidělenou zvláštní registrační značkou a průkazem historického vozidla.